Strefa Rodzica

W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to terapia prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów w specjalnie do tego celu zaadaptowanych salach.

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego nieprawidłowo interpretują odbierane bodźce sensoryczne: dotyk, dźwięk, ruch. Niektórzy czują się nadmiernie pobudzeni ilością bodźców co spowodowane może być hałasem, dotykiem, dużą ilością wrażeń wzrokowych, inni natomiast mogą mieć potrzebą szukania intensywnych doznań sensorycznych, np. przytulanie, wskakiwanie na inne osoby, gryzienie, problemy z wyciszaniem się. Jeszcze inni mogą wykazywać symptomy takie jak wycofanie, lękliwość, brak wiary we własne możliwości.

Zadaniem terapii sensorycznej jest dostarczenie dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiednio dobranych bodźców sensorycznych zmierzających do poprawy integracji bodźców dopływających do dziecka z otoczenia i z ciała.

Sprzęty wykorzystywane w terapii to: hamaki, huśtawki, deskorolki, równoważnie, faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej.

Terapia SI

Terapia wpływa na zmianę zachowania w sferze emocjonalnej, poznawczej, motorycznej.