Strefa Rodzica

W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Integracja

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspomagamy rozwój zapewniając kompleksową terapię. Stwarzamy warunki pełne zaufania, szacunku oraz wsparcia. Dla każdego dziecka wybierana jest indywidualna metoda oraz intensywność terapii. Naszym celem jest włączanie dzieci ze specjalnymi trudnościami do grupy przedszkolnej i umożliwianie im harmonijnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia. Podążamy za dzieckiem i jego potrzebami.

Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Program opracowywany jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiad z rodzicami, obserwacje dziecka, diagnozę logopedyczna oraz diagnozę procesów  integracji sensorycznej. Założenia w nim zawarte realizowane są w toku procesu terapeutycznego. Program jest modyfikowany w zależności od postępów dziecka.

Większość zajęć odbywa się w naszym przedszkolu, w specjalnie przygotowanej do tego celu sali.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. Współpracujemy z psychologami, pedagogami, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki.

Oferujemy

- Terapię psychologiczną
- Terapię pedagogiczną
- Terapię ręki
- Terapię integracji sensorycznej
- Terapią logopedyczną